Referencje

Ambasada Republiki Mołdawii w Rzeczypospolitej Polskiej

"Niniejszym Ambasada Republiki Mołdawii w Warszawie poświadcza, że stale współpracuje z panią Ewą Odrobińską jako tłumaczem języka rumuńskiego (zgodnie z Konstytucją Republiki Mołdawii, jest on nazwany - jako język państwowy - językiem mołdawskim). Na przestrzeni ostatnich lat pani Odrobińska towarzyszyła, w charakterze tłumacza, delegacjom Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także na najwyższym szczeblu, które składały wizytę w Republice Mołdawii, jak również oficjalnym delegacjom Republiki Mołdawii przyjeżdżającym do Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z programami wizyt, pani Ewa Odrobińska zapewniała tłumaczenie przez kilka dni pod rząd, w tym także w czasie wyjazdów służbowych w terenie, w późnych godzinach wieczornych, wykazując zrozumienie wobec zmian w programie oraz wobec konieczności natychmiastowego dostosowania się do zaistniałych warunków i w ten sposób wielokrotnie udowodniła wysoki poziom profesjonalizmu, połączony z właściwym sobie taktem i skromnością. W szczególności doceniamy jej doskonałe umiejętności tłumaczeniowe, zarówno w zakresie tłumaczenia ustnego, jak i pisemnego, operatywność i rzetelność, umiejętność pracy w zespole oraz poświęcenie względem tego, co stało się jej zawodem i powołaniem. Dlatego też wszystkim zainteresowanym instytucjom i osobom polecamy profesjonalne usługi tłumaczeniowe pani Ewy Odrobińskiej."

 

BAKOMA S.A.

"Zaświadczam, że pani Ewa Odrobińska wykonywała tłumaczenia tekstów prawniczych dla firmy BAKOMA S.A. w latach 2004-2005. Teksty te obejmowały umowy o pracę, opisy stanowisk, szablony wniosków, umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu, umowy wypożyczenia, umowy świadczenia usług księgowych, umowy o wykonanie usługi badania rynku, kontrakty z sieciami supermarketów, jak również Kodeks Pracy i inne teksty handlowo-prawne. Łączna ilość przetłumaczonych dla nas stron wynosiła ok. 500. Tłumaczenia były wykonane rzetelnie i terminowo, wskazywały na dogłębną znajomość zarówno leksyki ekonomicznej, jak i prawniczej."

 

LIDEX Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji

"Zaświadcza się niniejszym, że Pani Ewa Odrobińska współpracuje z Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji LIDEX od 2009, a w okresie od lutego 2009 roku do lipca 2011 roku wykonywała na zlecenie firmy LIDEX liczne tłumaczenia ustne w kombinacjach: angielski-polski, angielski-rosyjski, rosyjski-polski, rumuński-polski, mołdawski-polski. W tym okresie, w charakterze tłumacza konsekutywnego i symultanicznego pracowała na zlecenia firmy LIDEX w czasie realizacji około 70 różnych, nieraz kilkudniowych projektów tłumaczeniowych. Główne dziedziny, w zakresie których Pani Ewa Odrobińska wykonuje dla nas tłumaczenia ustne to ekonomia, bankowość, polityka międzynarodowa, Unia Europejska. Bardzo cenimy sobie współpracę z Panią Ewą Odrobińską i zamierzamy ją kontynuować w przyszłości."

 

URZĄD MIASTA KRAKOWA

"Pani Ewa Odrobińska kilkakrotnie była zapraszana do współpracy przy okazji wizyt z Moskwy i Sankt Petersburga, które przybywały do Krakowa w zawiązku z organizowanymi w naszym mieście wspólnymi, polsko-rosyjskimi przedsięwzięciami. Zakres tematyczny tłumaczonych przez Panią Odrobińską spotkań był bardzo zróżnicowany (kultura, gospodarka, turystyka). W moim przekonaniu oraz w opinii osób znających biegle język rosyjski, przekłady dokonywane przez tłumaczkę prezentowały wysoki poziom językowy."

 

Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci Spółka Partnerska

"Z Panią Ewą Odrobińską współpracujemy już od kilku miesięcy - pani Ewa wykonuje dla naszej Kancelarii tłumaczenia tekstów prawniczych oraz naukowych z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Każde zlecenie wykonane było terminowo (nawet, jeśli były to narzucone przez nas bardzo krótki terminy) oraz rzetelnie. Do pracy pani Odrobińskiej ni mamy żadnych zastrzeżeń, wykazała się ona, bowiem gruntowną znajomością terminologii prawniczej i biznesowej. Możemy ją zatem polecić, jako rzetelną i godną zaufania tłumaczkę. Nasza Kancelaria zamierza długoterminowo kontynuować współpracę z panią Ewą Odrobińską."

 

BP Polska sp. z o.o.

"Niniejszym potwierdza się, że Pani Ewa Odrobińska współpracuje ze spółką BP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1 od 2004 roku. Przedmiotem usług świadczonych przez Panią Ewę Odrobińska jest tłumaczenie z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski tekstów umów, opinii, procedur i innych dokumentów, głównie zawierających terminologię prawniczą. Pani Ewa Odrobińska w wykonywaniu swojej pracy cechuje się dużą rzetelmością oraz rozległą znajomością terminologii prawniczej. "

 

Biuro Tłumaczy Profesjonalnych LINGUA EXPERT Aleksander Ptak

"W latach 2003-2006 Pani Ewa Odrobińska wykonyuwała dla naszego biura tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne z języka angielskiego oraz w parze jęzuk angielski - język rosyjski. Jesteśmu przekonani, że dzięki pracy Pani Ewy BTP LE zostało uznane jako biuro autentycznie profesjonalne poszerzając swój portfel klienteli zadowolonej. Tłumaczenia te były na bardzo wysokim poziomie. Cechowała je rzetelności i dokładność. Pani Ewa Odrobińska jest zatem osobą godną polecenia w zakresie tego typu tłumaczeń i z pewnością zrealizuje każde zlecenie na właściwym poziomie."

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAREK SZARZYŃSKI

"Pani mgr Ewa Odrobińska jest stałym współpracownikiem prowadzonej przeze mnie Kancelarii Radcy Prawnego. Współpraca trwa od maja 2003r., a jej przedmiotem jest wykonywanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski i rosyjski oraz z języka angielskiego i rosyjskiego na język polski tekstów umów, dokumentów oraz opinii prawnych sporządzanych przez Kancelarię dla potrzeb jej klientów i ich kontrahentów zagranicznych. Wykonywane na zlecenia tłumaczenia cechowały się profesjonalizmem, wiedzą z zakresu lingwistyki oraz świadczyły o bardzo dobrej znajomości terminologii prawniczej, ekonomicznej oraz branżowej - zwłaszcza w zakresie energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, transportu i informatyki. Tłumaczenia tekstów prawniczych obejmowało m. in. opinię prawne, pełnomocnictwa, projekty umów spółek kapitałowych, umowy najmu, umowy o współpracę (join-ventures), umowy licencyjne. Terminowość świadczonych usług oraz wysoka jakość tłumaczeń stanowią decydujący czynnik o kontynuowaniu dalszej współpracy."

Copyright by www.tlumaczeniarumunski.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.